Generalforsamling 2022

EGIF E-Sport afholder generalforsamling fredag d. 18. marts 2022 kl. 17.00 i E-Sports-lokalet i Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, 7000 Fredericia.

 Dagsorden:

  1.    Valg af dirigent
  2.    Beretning
  3.     Regnskab (bliver tilgængeligt på egifesport.dk inden mødet)
  4.      Indkomne forslag
  5.     Valg af formand
  6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
  7.    Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter
  8.     Eventuelt

 Medlemmer i afdelingen, der ønsker forslag behandlet af generalforsamlingen, skal indsende disse skriftligt til formanden, på mail formand@egifesport.dk senest 8 dage før generalforsamlingen (10. marts)

 

Download regnskab for 2021 her