For online tilmelding via Conventus gælder flg. handelsbetingelser:

  • Der er fortrydelsesret til efter anden træningsgang, dog mindst 14 dage, med mindre andet er anført i holdbeskrivelsen.
  • Ved framelding senest dagen efter anden træningsgang refunderes det fulde beløb. Herefter refunderes indbetalte beløb kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med formanden.
  • Framelding skal ske på mail formand@egifesport.dk
  • Hvis holdet ikke oprettes, tilbagebetales hele beløbet.
  • Der modtages betaling fra følgende korttyper: Dankort og Visa Dankort
  • Priser på aktiviteter er opgivet i danske kroner, og er fritaget for moms.