Hvorfor EGIF E-Sport

Ideen til EGIF E-Sport er udviklet som følge af NetParty Erritsø i 2018 og 2019 fik større og større succes. Der kunne spores et stort behov og efterspørgsel, for at der kom en lokal E-Sports-linje i bydelen Erritsø, hvorfor oprettelsen af EGIF E-Sport nu er en realitet.  Vi ønsker at skabe et tilbud for E-Sports-interesserede i alle aldre der kombinerer E-Sport med fysisk aktivitet i et foreningstilbud lokaliseret i Erritsø Idrætscenter. 

EGIF E-Sport vision

EGIF E-Sport vil være en klub, der favner målgrupperne i bredden. 

EGIF E-Sport vil være en klub med fokus på:

  • social gaming, 
  • udvikling inden for First Person Shooter (FPS) spil,
  • multiplayer gaming,
  • brobygning til andre fritidstilbud ved EGIF.

EGIF E-Sport vil være en klub, hvor der er plads til, at medlemmerne kan lære af hinanden – som makker-oplæring og gennem målrettet træning af kompetente trænere.

EGIF E-Sport vil være en klub, hvor medlemmerne kan samles om E-Sport, dyrke motion og udvikle sociale kompetencer gennem fællesskab og sammenhold. 

EGIF E-Sport vil indledningsvist satse på at udvikle bredden i klubben, frem for elitehold.

EGIF E-Sport vil på sigt kombinere E-Sport-træningstimer med fysisk aktivitet mhp. at der skabes en naturlig og sund balance mellem E-Sport og anden motion. EGIF E-Sport tror på, at dette vil skabe fællesskab, både ved E-Sport og for EGIF som helhed.  

EGIF E-Sport vil samarbejde med lokale skoler, uddannelsesinstitutioner og fritidstilbud for at tilbyde de lokale unge endnu flere muligheder for at indgå i fællesskaber. 

EGIF E-Sport målgruppe

  • EGIF E-Sport vil fokusere på børn og unge i alderen 8 til 20 år med det sociale aspekt i fokus, dog vil der også være plads til andre målgrupper, såsom ‘old boys/old girls’. 
  • EGIF E-Sport vil tilbyde medlemmerne E-Sportsaktiviteter afstemt til deres alder og interesse.

EGIF E-Sports-arrangementer

  • EGIF E-Sport vil afholde netværks / LAN party (NPE) to gange årligt.
  • EGIF E-Sport vil afholde turneringer, med intern deltagelse i foråret, samt turnering med ekstern deltagelse i efteråret.
  • EGIF E-Sport vil som en supplerende event-form gennemføre online events.